2000-user-licenses-google-apps-unlimited

2000 người dùng với tài khoản Google Apps (Dung lượng Không Giới Hạn)

45,900,000 đ

Những gì bạn sẽ nhận được:

  • 2000 người dùng (user licenses) dịch vụ G Suite của Google.
  • Dung lượng KHÔNG GIỚI HẠN mỗi người dùng (Gmail, Drive, Docs, Calendar)
  • Tên đăng nhập và mật khẩu quản trị (full admin).
  • Tên miền của bạn sẽ được thiết lập là tên miền chính (primary) vào tài khoản G Suite .

 

 

Mô tả sản phẩm

Ghi chú:

  • Các quá trình thêm tên miền của bạn vào tài khoản Google Apps sẽ được thực hiện bởi chúng tôi.
  • Hãy điền thông tin tên miền bạn muốn được thiết lập như là tên miền chính tại hình thức thanh toán.
  • Hệ thống của chúng tôi sẽ ngay lập tức gửi một email hướng dẫn bao gồm Thông tin tài khoản Google Apps sau khi bạn thanh toán.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “2000 người dùng với tài khoản Google Apps (Dung lượng Không Giới Hạn)”