10 User Licenses Google Apps Standard Edition

10 người dùng với tài khoản Google Apps

1,900,000 đ

Những gì bạn sẽ nhận được:

  • Bạn có 10 người dùng (user licenses) sử dụng Google Apps Standard Edition.
  • Tên đăng nhập và mật khẩu quản trị tài khoản Google Apps.
  • Tên miền của bạn sẽ được thiết lập như là tên miền chính vào tài khoản google apps .

 

Mô tả sản phẩm

Ghi chú:

  • Các quá trình thêm tên miền của bạn vào tài khoản Google Apps sẽ được thực hiện bởi chúng tôi.
  • Hãy điền thông tin tên miền bạn muốn được thiết lập như là tên miền chính tại hình thức thanh toán.
  • Hệ thống của chúng tôi sẽ ngay lập tức gửi một email hướng dẫn bao gồm Thông tin tài khoản Google Apps sau khi bạn thanh toán.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “10 người dùng với tài khoản Google Apps”